راهنمای سفر

آدرس: استان اصفهان، شاهین‌شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شاهین‌شهر در شمال شهر اصفهان و به فاصله‌ی حدود ۱۸ کیلومتری از این شهر قرار دارد.

جهت مسافرت به شاهین‌شهر به طور مستقیم می‌توان از شهرهای مختلف (تهران، شیراز، اهواز و…) برای پایانه مسافربری شاهین شهر (ترمینال شیشه‌ای) بلیط تهیه نمود. پایانه مسافربری تا دانشگاه صنعتی مالک اشتر حدود ۲ کیلومتر و با تاکسی حدود ۵ دقیقه زمانی فاصله دارد (هزینه با تاکسی ترمینال حدود ۴۰۰۰، تاکسی تلفنی ۳۵۰۰ و اسنپ ۳۰۰۰ تومان).

در صورت نیاز به سفر از شهر اصفهان به شاهین‌شهر می‌توانید از اتوبوس‌های سازمان اتوبوس‌رانی شاهین‌شهر خط “اصفهان-سایت” یا “اصفهان-بانک استان” (خط یک) استفاده نمایید (از ساعت ۰۶:۲۵ تا ساعت ۲۱:۱۵ هر ۶ دقیقه یک اتوبوس). مبدا این دو مسیر ترمینال بابلدشت اصفهان است و بین مسیر روبروی ترمینال کاوه اصفهان نیز ایستگاه دارد.

مقصد هر دو مسیر پایانه حافظ شاهین شهر است (هزینه نقدی حدود ۱۰۰۰ تومان). در ادامه بهترین راه رسیدن به دانشگاه مالک اشتر استفاده از تاکسی‌های خطی ابتدای خیابان فردوسی است.

سفر خوشی را برای شما آرزومندیم.