هزینه‌ها

  • حق شرکت در کارگاه برای دانشجویان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و برای سایرین ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
  • هزینه‌ی اسکان انفرادی در خوابگاه دانشجویی با صبحانه به ازای هر نفر هر شب ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است. هزینه اسکان در اتاق های مشترک دو تخته در مهمانسرای دانشگاه (ظرفیت محدود) با صبحانه به ازای هر نفر هر شب ۲۰۰٫۰۰۰ ریال است. 
  • هزینه غذای کنفرانس برای هر نفر در هر روز به شرح زیر است: 
    ناهار: ۱۵۰٫۰۰۰ ریال 
    شام: ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
  • پس از تایید ثبت‌نام مقدماتی، نحوه واریز وجه ثبت‌نام از طریق ایمیل اعلام خواهد شد.